Refundacja NFZ i PFRON
peruki nfz

Refundacja NFZ

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem peruka jest środkiem wspomagającym leczenie (pomocniczym) i Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje ich refundacje. Dotyczy to zarówno peruk wykonanych z włosa naturalnego, jak i syntetycznego. Kod peruki z włosów syntetycznych oraz naturalnych to -P.093.

NFZ refunduje zakup peruki zgodnie z ustalonymi limitami. Limit ceny dla peruki z włókien syntetycznych oraz naturalnych wynosi 250 zł. NFZ refunduje 100% tej kwoty. Peruki w cenie 250zł wydawane są BEZPŁATNIE, w ramach umowy z NFZ. Jeżeli cena peruki jest wyższa niż 250zł – cena limitu, pacjent dopłaca różnicę.

Przykładowo:

Cena peruki: 400 zł
Limit: 250 zł
Dopłata: 400 – 250 = 150 zł

Aby zakupić perukę z refundacją konieczne jest wystawienie odpowiedniego wniosku o zwrot poniesionych kosztów na zakup peruki czy też systemu uzupełnień. Kwota maksymalna nie może przekraczać górnego limitu obowiązującego w konkretnym roku – obecnie jest to 250 zł. Wystawić taki wniosek może lekarz, który specjalizuje się w jednej z wymienionych poniżej dziedzin:

  • onkologia kliniczna,
  • radioterapia onkologiczna,
  • hematologia,
  • onkologia i hematologia dziecięca,
  • dermatologia oraz wenerologia,
  • ginekologia onkologiczna,
  • chirurgia ogólna,
  • chirurgia onkologiczna,
  • chirurgia dziecięca.

Wystawienie tego rodzaju wniosku może mieć miejsce, w sytuacji, gdy u pacjenta stwierdzona zostanie choroba nowotworowa bądź uwarunkowania genetyczne, które mogą wywoływać łysienie, uszkodzenie ogólnej struktury włosów, czy też ich nadmierne przerzedzanie się. Taki wniosek mogą również otrzymać pacjenci oddziałów onkologicznych po przejściu chemioterapii.

Od 01 stycznia 2020 roku/

UWAGA NOWE ZASADY! Informacja w przygotowaniu.

Do 31 grudnia 2019 roku

 
Po wystawieniu taki wniosek trafia do siedziby NFZ, gdzie musi przejść odpowiedni proces weryfikacji. Gdy zostanie on już zatwierdzony zapraszamy do odwiedzenia jednego ze sklepów Świata Peruk, gdzie otrzymają Państwo dalsze, szczegółowe informacje związane z pełną procedurą refundacyjną.

Zwrot części kosztów z funduszy PFRON

Osoby, które mają problemy zdrowotne związane przede wszystkim z intensywnym wypadaniem i przerzedzaniem się włosów, jak również pacjenci oddziałów onkologicznych mają możliwość dodatkowo ubiegania się o zwrócenie części kosztów zakupu peruki ze środków PFRON. W tym wypadku jednak również konieczne jest w pierwszej kolejności pozyskanie odpowiedniego wniosku od lekarza, który później musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez NFZ.

Aby mieć możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie z PFRON konieczne jest spełnienie określonego kryterium dochodowego, oraz przedstawienie dokumentu, który będzie potwierdzeniem że choroba została zdiagnozowana lub uzyskano odpowiedni stopień niepełnosprawności.

W kwestii osiąganych zarobków, to o środki wspomagające leczenie możemy wnioskować, jeżeli dochód, który podzielimy przez ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w kwartale, który poprzedza ten, w którym składamy wniosek nie przekracza 50% wynagrodzenia dla członków wspólnych gospodarstw domowych oraz 65% dla osób, które żyją samotnie.

Jeśli spełniamy warunki dochodowe oraz zgromadzimy komplet niezbędnych dokumentów, możemy dokonać złożenia wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub też jednostce zbliżonej profilowo, która zajmuje się zarządzaniem oraz przyznawaniem środków pochodzących z funduszy PFRON. Powinna to być placówka znajdująca się bezpośrednio w naszym miejscu zamieszkania lub w jego sąsiedztwie.

Jaką sumę procentowo zwrotu można uzyskać na środki wspomagające leczenie?

 
Nawet do 100% wkładu własnego, jeśli nie dojdzie do przekroczenia limitu, który określają przepisy prawa. Możliwe jest również uzyskanie do 150% tegoż limitu, gdy ponieśliśmy wyższe koszty zakupu środków wspomagających leczenie.

Zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości przyznania refundacji. Ma to miejsce, jeśli w ostatnich trzech latach korzystaliśmy ze środków PFRON, jak również w sytuacji, gdy mamy określone zaległości względem funduszu PFRON. Jeśli nie będzie możliwe uzyskanie refundacji, to pacjent musi samodzielnie pokryć koszty zakupu odpowiednich środków wspomagających leczenie, wymienić wybrane produkty na tańsze lub starać się o wsparcie z organizacji pozarządowych lub stowarzyszeń non-profit.

Kryteria, zasady oraz limity finansowe, które dotyczą refundacji z funduszy PFRON regulowane są rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które obowiązuje od 25 czerwca 2002 roku.

Podane powyżej informacje mają charakter informacyjny, a wszelkie zasady, kryteria i limity w PFRON mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe wymogi znajdują się na stronie: pfron.org.pl
 

SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKUPU PERUK NA RATY